Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Zobacz broszurę

Zapytanie ofertowe

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie zamieszcza zapytanie ofertowe na realizację usługi "opieki na odległość" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.
Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty mozna pobrać poniżej.


Termin składania ofert: 17 marca 2023r. do godz 15:30

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 Klauzula informacyjna

 

Aktualizacja 22.03.2023
Informacja o wyborze oferty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2020 Plus. Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Czas realizacji: grudzień 2022 r. - maj 2023 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
• 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47,
3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl
w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Współpracujemy z Bankiem Żywności w Siedlcach

Do Pobrania:
Skierowanie POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informacje o programie

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

 

Informacja POPŻ 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa