Informacja o odbiorze żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dn. 14.06.2023 - 16.06.2023 r. w magazynie mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Informacja o dystrybucji