Informacja o rozpoczęciu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021 PLUS

Informujemy, iż rozpoczęcie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dn. 14.06.2023 – 16.06.2023 r. w magazynie mieszczącym się Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Informacja o dystrybucji