Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że w 2024 roku ruszy nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
Z uwagi na trwające prace nad nowym wzorem wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podany po wydaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska stosownego rozporządzenia.