Skrócony czas pracy Ośrodka w dniu 29 marca

W dniu 29 marca Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 13:00.