Informacja POPŻ 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.
Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.
Zmiany od 2023 r. dla nowych emerytów i rencistów
Nowy rok to również zmiany odnośnie do legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty” 
Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.
mLegitymacja – nowa forma, te same uprawnienia
mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.
Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.
• Informacje o mLegitymacji na www.gov.pl
Instrukcja jak dodać Legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel
• Jak dodać legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel? - YouTube
Więcej informacji na stronie zus.pl: mLegitymacja - ZUS

 

Rodzina - 500 plus

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500 plus) na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wniosek należy złożyć do ZUS

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 30 kwietnia 2023 r., to ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca 2023 r
Ważne: wniosek do ZUS składamy wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Korpus wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023”, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.
Program skierowany jest do Seniorów w wieku 65 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Kałuszyn, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, poprzez wyposażenie Seniorów biorących udział w programie w opaski bezpieczeństwa wraz z systemem bieżącego monitorowania stanu zdrowia Seniora w miejscu jego zamieszkania. Opaska bezpieczeństwa dzięki połączeniu z działającym całodobowo centrum obsługi pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Zgłoszenia do 20 marca 2023 r.
Liczba miejsc ograniczona !!!
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Kałuszyn do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kałuszynie pod numer tel. (25) 75 76 147 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 20.

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownik klubu „senior+” w Kałuszynie.

 

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu.

Rodzaj zatrudnienia – umowa zlecenie

Planowane rozpoczęcie pracy: luty/marzec 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Klub Senior + w Kałuszynie,
2. Praca w środowisku.
3. Bezpośredni kontakt z klientem.
4. Praca biurowa z obsługą komputera.
5. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Czytaj więcej