Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dot. nieodpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти. Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

 

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі:  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wniosek
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie:

  • tradycyjnie (papierowo) od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
Czytaj więcej