GMINNY PUNKT POMOCY

 Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

Gmina Kałuszyn w związku z sytuacją na Ukrainie podejmuje również własne działania ukierunkowane na niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Żeby ta pomoc była skuteczna należy skoordynować wszystkie działania.

Wszyscy mieszkańcy z terenu naszej gminy, którzy przyjęli prywatnie pod swój dach lub zorganizowały noclegi dla przybyszów z Ukrainy - przekraczających granicę po dniu 24 lutego br.-  zobowiązani są do dokonania zgłoszenia tych osób (podając liczbę, narodowość, płeć i wiek oraz adres zakwaterowania):

Urząd Miejski w Kałuszynie osobiście (ul. Pocztowa 1) lub dzwoniąc pod numery telefonów 607-145-339, 25 7576618 w. 17, 25 7576188 w.17 (p. Ewelina Jasińska).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego 20 lub pod nr tel. 25 7576147.  Po dokonaniu rejestracji możliwe będzie otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie:

  1. Uzyskania pomocy medycznej w POZ w Kałuszynie, w tym możliwości zaszczepienia się.
  2. Odebrania artykułów żywnościowych i środków chemicznych oraz ubrań z Gminnego Punktu Pomocowego.
  3. Zapewnienia przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkolnych.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Informujemy także, że na terenie gminy działa punkt pomocowy, do którego można dostarczać wskazane poniżej artykuły i produkty.

Dodatkowo Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie prowadzi zbiórkę leków i artykułów medycznych.

Ponadto pomioty, które prowadzą działalność hotelarsko-gastronomiczną i chciałyby przyjąć do swoich obiektów mieszkańców Ukrainy mają możliwość ubiegania się o uzyskanie refundacji kosztów zakwaterowania i wyżywienia tych osób w wysokości 120 zł/os.dzień, po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w tym zakresie. Szczegóły uzyskania refundacji przekazane zostaną w późniejszym terminie po opublikowaniu stosownych przepisów.

Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców Wojewody Mazowieckiego po adresem: http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina oraz przez cała dobę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonów: 22 595 13 00 22 595 13 01.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60