Informacja o odbiorze żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS

Informujemy, iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021+, odbędzie się w dn. 14.06.2023 - 16.06.2023 r. w magazynie mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie przy ul. Wojska Polskiego 20.

Informacja o dystrybucji

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  1. zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
  2. zgłosić się telefonicznie 25 757 61 47
  3. zgłosić się e-mailowo: ops@opskaluszyn.pl

UWAGA!
Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Pomoc prawna - wzory pism

Fundacja Inter Vivos oraz Powiat Miński zaprasza do skorzystania z bazy 24 wzorów pism dotyczące 4 zakresów: prawa rodzinnego, prawa osób niepełnosprawnych, prawa podatkowego i prawa nieruchomości, które zostały  opracowane w oparciu o analizę problemów, zgłaszanych przez mieszkańców powiatu, korzystających z porad w punktach pomocy prawnej.

Materiały są dostępne do pobrania na stronie internetowej Fundacji: https://www.fundacjaiv.pl/powiat-minski-2023 

Tarcza Solidarnościowa dla dużych rodzin


Duże rodziny mogą zaoszczędzić nawet 3 tys. złotych na rachunkach za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej.
Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny i złożenie oświadczenia do 30 czerwca w PGE.

➡️ Jak założyć KDR ❓
Szczegóły na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne 
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć w OPS Kałuszyn.

Nabór na stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ds. finansowo-administracyjnych 

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę

Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie,
2. Bezpośredni kontakt z klientem.
3. Praca biurowa z obsługą komputera.
4. Wynagrodzenie za pracę zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna