Dzień Kobiet w Klubie

Dzień Kobiet w Klubie Senior+ w Kałuszynie.
Dnia 8 marca br. w Klubie „Senior +” w Kałuszynie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet. W uroczystościach brali udział Nasze Seniorki, Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz  Czyżewski, Zastępca Burmistrza  Pani  Henryka  Sęktas, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyna Chybicka oraz Pracownice Ośrodka Pomocy. 

Uroczystość rozpoczął Burmistrz  Kałuszyna  Arkadiusz  Czyżewski  składając  wszystkim  Paniom  najserdeczniejsze  życzenia z  okazji  ich  święta.  Każda  z  Pań otrzymała kwiaty. Następnie Pani Grażyna Chybicka podsumowała działalność Klubu w roku 2020. W  dalszej  kolejności  senioralna grupa  teatralna  zaprezentowała program  artystyczny.  Po  występach  był słodki poczęstunek, wszystko odbywało się  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

Poniżej zdjęcia

Galeria zdjęć