Inspektor Ochrony Danych

Od dnia 1 marca 2022 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie pełni Pan Paweł Kamola, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@opskaluszyn.pl