Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy załączyć odpowiednio:

  1. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
Czytaj więcej

Komu przysługuje

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Czytaj więcej