Wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1-go sierpnia można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024.
Rodziny pragnące zachować prawo do powyższych świadczeń mogą składać wymagane dokumenty zarówno drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl, jak i tradycyjnie, w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kałuszynie.
Aby nie stracić świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej do 31 października b.r., natomiast aby nie stracić zasiłku rodzinnego wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada b.r.
Z kolei ciągłość wypłaty świadczeń zapewnia złożenie wniosków do dnia 31 sierpnia 2023 r. Jeżeli wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2023r., wypłata zasiłku nastąpi do końca grudnia 2023 r.

W nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 nie ulegnie zmianie wysokość zasiłków rodzinnych:

  1. zasiłek rodzinny na dziecko dokończenia 5 lat – 95 zł
  2. zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł
  3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 lat do kończenia 24 lat – 135 zł.

Zmianie nie uległo także kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Aby nabyć prawo do tego świadczenia dochód rodziny nie może przekroczyć 674 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku, kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 netto na osobę.
Natomiast od 1 października obowiązuje nowe, podwyższone kryterium dochodowe do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1209 zł netto na osobę w rodzinie.
Przypominamy, iż nadal, przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę", w myśl którego przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie skutkuje utratą prawa do tych świadczeń, natomiast osoba taka może otrzymać świadczenie, które zostanie pomniejszone o kwotę,
o jaką przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Formularze wniosków o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można pobrać klikając w poniższe linki.

Świadczenia rodzinne: Wzory wniosków na okres 2023/2024 

Fundusz alimentacyjny: Wzór wniosku na okres 2023/2024 

Formularze dostępne są także w siedzibie OPSu.
Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących składania wniosków udziela pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu 25 757 61 47, wew. 33.