POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 4,04160 ton żywności w formie 250 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 19 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.